RESTAURACJA PIĘKNA

Kategoria:

Wnętrza

Lokalizacja:

ul. Piękna, Warszawa

Inwestor:

Inwestor prywatny

Zespół:

Piotr Bujnowski
Karina Jędrak
Marta Antosiewicz

Data:

2017