Centrum Przestrzeni Innowacyjnej SGH

Kategoria:

Konkursy

Lokalizacja:

Warszawa ul.S.Batorego

Inwestor:

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Zespół:

Autorzy:
Piotr Bujnowski
Krzysztof Makowski
Martyna Rowicka

Współpraca:
Julian Kleinrok

Data:

2017